Kategorijos
2021

Ir išdyga žalia leipa | M. Medelinskas

Ir išdyga žalia leipa | M. Medelinskas

Klipą kūrė: Martynas Medelinskas (12 m.), Vilniaus M. Mažvydo progimnazija.

Garso takelis: „Ir išdyga žalia leipa“. Pat. Sedos etnografinis ansamblis, Seda, Mažeikių raj. Sedos etnografinis ansamblis „Rėmolee“. Sud. V. Liutkutė-Zakarienė. Lietuvos Muzikos akademijos Muzikologijos instituto Etnomuzikologijos skyrius (Garsų Pasaulis): 1997. Nr. 20.

Kategorijos
2021

Vai tu kuosela | M. Gužauskas

Vai tu kuosela | M. Gužauskas

Klipą kūrė: Mantas Gužauskas (13 m.), Vilniaus M. Mažvydo progimnazija.

Garso takelis: „Vai, tu kuosela“. Pat. Ona Liolienė-Grigaitė, 54 m., Marcinkonių k., Varėnos raj. Užr. 1976 m. Lietuvių liaudies dainynas. Kalendorinių apeigų dainos: Advento-Kalėdų dainos, XX tomas, 1 dalis. Par. J. Ūsaitytė, melodijas par. A. Žičkienė. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2007. P. 178-179, nr. 79 (1CD 15).

Kategorijos
2021

Išlaidžiu ožkų | K. Klybaitė

Išlaidžiu ožkų | K. Klybaitė

Klipą kūrė: Kotryna Klybaitė (14 m.), Vilniaus M. Mažvydo progimnazija.

Garso takelis: „Išlaidžiu ožkų“. Pat. Veda Paulina Meilienė- Jurkšaitė, 56 m.; taria Monika GleiznienėNavikaitė, 80 m., Elena Lisonkienė-Navikaitė, 53 m., Ona Navikienė- Gleiznytė, 43 m., visos iš Minykių k., Šešuolių apyl., Ukmergės raj. Užr. 1976 m. Lietuvių liaudies muzika II. Aukštaičių dainos. Šiaurės Rytų Lietuva. Sud. ir par. G. Četkauskaitė. Vilnius: Lietuvos muzikos akademijos Muzikologijos instituto Etnomuzikologijos skyrius, 1998. P. 199-201, nr. 77 (2CD 13).

Kategorijos
2021

Bartninko polka | J. Dvilevičiūtė, S. Markevičiūtė, K. Radzevičiūtė, M. Pikturnaitė

Bartninko polka | J. Dvilevičiūtė, S. Markevičiūtė, K. Radzevičiūtė, M. Pikturnaitė

Klipą kūrė: Julija Dvilevičiūtė, Salomėja Markevičiūtė, Katrė Radzevičiūtė, Miglė Pikturnaitė (14 m.), VGTU inžinerijos licėjus.

Garso takelis: „Bartninko polka“. Pat. A. Žaliaduonis, Lazdijų raj. Lietuvių tradicinė muzika. Smuikas. Vilnius: Tautos Namų Santara: Vilniaus plokštelių studija, 1998. Nr. 9.

Kategorijos
2021

Skambalų polka | R. Olšauskaitė, A. Šalnaitė, N. Veršickytė, G. Galinytė

Skambalų polka | R. Olšauskaitė, A. Šalnaitė, N. Veršickytė, G. Galinytė

Klipą kūrė: Rasa Olšauskaitė, Austėja Šalnaitė, Neringa Veršickytė, Gabrielė Galinytė (8 klasė), VGTU inžinerijos licėjus.

Garso takelis: „Skambalų polka“. Pat. Luokės etnografinis ansamblis, Luokė, Telšių raj. Vinilo plokštelė „Patalkių vakaronė. Luokės etnografinis ansamblis“. Vilnius: Vilniaus plokštelių studija, 1987; Ryga: Rygos plokštelių fabrikas „Melodija“. Nr. 13.

Kategorijos
2021

Išlaidžiu ožkų | S. Kirvelaitytė

Išlaidžiu ožkų | S. Kirvelaitytė

Klipą kūrė: Saulė Kirvelaitytė (12 m.), Vilniaus M. Mažvydo progimnazija.

Garso takelis: „Išlaidžiu ožkų“. Pat. Veda Paulina Meilienė- Jurkšaitė, 56 m.; taria Monika GleiznienėNavikaitė, 80 m., Elena Lisonkienė-Navikaitė, 53 m., Ona Navikienė- Gleiznytė, 43 m., visos iš Minykių k., Šešuolių apyl., Ukmergės raj. Užr. 1976 m. Lietuvių liaudies muzika II. Aukštaičių dainos. Šiaurės Rytų Lietuva. Sud. ir par. G. Četkauskaitė. Vilnius: Lietuvos muzikos akademijos Muzikologijos instituto Etnomuzikologijos skyrius, 1998. P. 199-201, nr. 77 (2CD 13).

Kategorijos
2021

Bartninko polka | R. Morkūnaitė, M. Morkūnaitė, M. Valčiukaitė

Bartninko polka | R. Morkūnaitė, M. Morkūnaitė, M. Valčiukaitė

Klipą kūrė: Rūta Morkūnaitė, Miglė Morkūnaitė, Miglė Valčiukaitė (12 m.), Vilniaus M. Mažvydo progimnazija.

Garso takelis: „Bartninko polka“. Pat. A. Žaliaduonis, Lazdijų raj. Lietuvių tradicinė muzika. Smuikas. Vilnius: Tautos Namų Santara: Vilniaus plokštelių studija, 1998. Nr. 9.

Kategorijos
2021

Oi, ūžkit gauskit | G. Butkutė

Oi, ūžkit gauskit | G. Butkutė

Klipą kūrė: Gabija Butkutė (14 m.), Vilniaus M. Mažvydo progimnazija.

Garso takelis: „Oi ūžkit gauskit“. Pat. Veda Magdalena Rudaitienė-Endziulaitytė, 60 m., iš Urvinių k., taria seserys Kuraitytės: Elena Morkevičienė, 55 m., Bronė Špakauskienė, 60 m., Salomėja Vasilienė, 64 m., iš Rygiškių k.; visos iš Griškabūdžio apyl., Šakių raj. Užr. 1976 m. Lietuvių liaudies muzika III. Suvalkiečių dainos. Pietvakarių Lietuva. Sud. ir par. G.Četkauskaitė. Vilnius: Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Muzikologijos instituto Etnomuzikologijos skyrius, 2002. P. 101, nr. 50 (2CD 1).

Kategorijos
2021

Išlaidžiu ožkų | D. Mačiekutė

Išlaidžiu ožkų | D. Mačiekutė

Klipą kūrė: Dominyka Mačiekutė (13 m.), Vilniaus M. Mažvydo progimnazija.

Garso takelis: „Išlaidžiu ožkų“. Pat. Veda Paulina Meilienė- Jurkšaitė, 56 m.; taria Monika Gleiznienė-Navikaitė, 80 m., Elena Lisonkienė-Navikaitė, 53 m., Ona Navikienė- Gleiznytė, 43 m., visos iš Minykių k., Šešuolių apyl., Ukmergės raj. Užr. 1976 m. Lietuvių liaudies muzika II. Aukštaičių dainos. Šiaurės Rytų Lietuva. Sud. ir par. G. Četkauskaitė. Vilnius: Lietuvos muzikos akademijos Muzikologijos instituto Etnomuzikologijos skyrius, 1998. P. 199-201, nr. 77 (2CD 13).

Kategorijos
2021

Upava karvelėlis | D. Zabulionytė

Upava karvelėlis | D. Zabulionytė

Klipą kūrė: Danielė Zabulionytė (13 m.), Vilniaus M. Mažvydo progimnazija.

Garso takelis: „Upava karvelėlis“. Pat. Emilija Kuzavinienė-Zaukaitė, 68 m., Juodšilių k., Vilniaus raj. (iš Rūmiškių vnk., Obelių vls., Rokiškio apskr.), Edita Meškuotienė-Kuzavinytė, 35 m., Žilvinas Meškuotis, 9 m., abu iš Vilniaus m. Užr. 1971 m. Lietuvių liaudies dainų antologija. 3-iasis papildytas leidimas. Su CD. Sud ir par. G. Četkauskaitė. Vilnius: Lietuvos muzikos ir teatro akademija, 2007. P. 56-57, nr. 22 (1CD 22).