Etno erdvės

Oi, ūžkit gauskit | G. Butkutė

Klipą kūrė: Gabija Butkutė (14 m.), Vilniaus M. Mažvydo progimnazija.

Garso takelis: „Oi ūžkit gauskit“. Pat. Veda Magdalena Rudaitienė-Endziulaitytė, 60 m., iš Urvinių k., taria seserys Kuraitytės: Elena Morkevičienė, 55 m., Bronė Špakauskienė, 60 m., Salomėja Vasilienė, 64 m., iš Rygiškių k.; visos iš Griškabūdžio apyl., Šakių raj. Užr. 1976 m. Lietuvių liaudies muzika III. Suvalkiečių dainos. Pietvakarių Lietuva. Sud. ir par. G.Četkauskaitė. Vilnius: Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Muzikologijos instituto Etnomuzikologijos skyrius, 2002. P. 101, nr. 50 (2CD 1).