Kategorijos
2021

Vai, tu kuosela | T. Vitkauskaitė, R. Vareikytė

Vai, tu kuosela | T. Vitkauskaitė, R. Vareikytė

Klipą kūrė: Toma Vitkauskaitė, Rasa Vareikytė (13 m.), Vilniaus M. Mažvydo progimnazija.

Garso takelis: „Vai, tu kuosela“. Pat. Ona Liolienė-Grigaitė, 54 m., Marcinkonių k., Varėnos raj. Užr. 1976 m. Lietuvių liaudies dainynas. Kalendorinių apeigų dainos: Advento-Kalėdų dainos, XX tomas, 1 dalis. Par. J. Ūsaitytė, melodijas par. A. Žičkienė. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2007. P. 178-179, nr. 79 (1CD 15).

Kategorijos
2021

Oi, ūžkit gauskit | P. Šiaulys

Oi, ūžkit gauskit | P. Šiaulys

Klipą kūrė: Povilas Šiaulys (14 m.), Vilniaus M. Mažvydo progimnazija.

Garso takelis: „Oi ūžkit gauskit“. Pat. Veda Magdalena Rudaitienė-Endziulaitytė, 60 m., iš Urvinių k., taria seserys Kuraitytės: Elena Morkevičienė, 55 m., Bronė Špakauskienė, 60 m., Salomėja Vasilienė, 64 m., iš Rygiškių k.; visos iš Griškabūdžio apyl., Šakių raj. Užr. 1976 m. Lietuvių liaudies muzika III. Suvalkiečių dainos. Pietvakarių Lietuva. Sud. ir par. G.Četkauskaitė. Vilnius: Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Muzikologijos instituto Etnomuzikologijos skyrius, 2002. P. 101, nr. 50 (2CD 1).

Kategorijos
2021

Oi, an kalno | P. Jusevičius

Oi, an kalno | P. Jusevičius

Klipas: „Pasiuntinys”.

Klipą kūrė: Paulius Jusevičius (17 m.), Vilniaus Antakalnio gimnazija.

Garso takelis: „Oi, an kalno“. Pat. Mikas Matkevičius, g. 1897, Pamerkių k., Varėnos raj. Dainų karaliai ir karalienės: Mikas Matkevičius. Par. V. Baranauskienė. Vilnius: Lietuvos muzikos ir teatro akademija, 2009. Nr 18.

Kategorijos
2021

Vai, tu kuosela | L. Bloznelytė

Vai, tu kuosela | L. Bloznelytė

Klipą kūrė: Lina Bloznelytė (14 m.), VGTU inžinerijos licėjus.

Garso takelis: „Vai, tu kuosela“. Pat. Ona Liolienė-Grigaitė, 54 m., Marcinkonių k., Varėnos raj. Užr. 1976 m. Lietuvių liaudies dainynas. Kalendorinių apeigų dainos: Advento-Kalėdų dainos, XX tomas, 1 dalis. Par. J. Ūsaitytė, melodijas par. A. Žičkienė. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2007. P. 178-179, nr. 79 (1CD 15).

Kategorijos
2021

Oi, an kalno | G. Navarskaitė, D. Užpelkytė

Oi, an kalno | G. Navarskaitė, D. Užpelkytė

Klipą kūrė: Gustė Navarskaitė, Dorotėja Užpelkytė (13 m.), Vilniaus M. Mažvydo progimnazija.

Garso takelis: „Oi, an kalno“. Pat. Mikas Matkevičius, g. 1897, Pamerkių k., Varėnos raj. Dainų karaliai ir karalienės: Mikas Matkevičius. Par. V. Baranauskienė. Vilnius: Lietuvos muzikos ir teatro akademija, 2009. Nr 18.

Kategorijos
2021

Vai tu kuosela | G. Balčiūtė

Vai tu kuosela | G. Balčiūtė

Klipą kūrė: Gustė Balčiūtė (13 m.), Vilniaus M. Mažvydo progimnazija.

Garso takelis: „Vai, tu kuosela“. Pat. Ona Liolienė-Grigaitė, 54 m., Marcinkonių k., Varėnos raj. Užr. 1976 m. Lietuvių liaudies dainynas. Kalendorinių apeigų dainos: Advento-Kalėdų dainos, XX tomas, 1 dalis. Par. J. Ūsaitytė, melodijas par. A. Žičkienė. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2007. P. 178-179, nr. 79 (1CD 15).

Kategorijos
2021

Bartninko polka | I.Olechnovičiūtė, O.Mackelytė, L.Lenkevičiūtė, M.Eidukaitytė, M.Maniūšytė

Bartninko polka | I.Olechnovičiūtė, O.Mackelytė, L.Lenkevičiūtė, M.Eidukaitytė, M.Maniūšytė

Klipą kūrė: Ieva Olechnovičiūtė, Olivija Mackelytė, Lėja Lenkevičiūtė, Mila Eidukaitytė, Martyna Maniūšytė (14 m.), VGTU inžinerijos licėjus.

Garso takelis: „Bartninko polka“. Pat. A. Žaliaduonis, Lazdijų raj. Lietuvių tradicinė muzika. Smuikas. Vilnius: Tautos Namų Santara: Vilniaus plokštelių studija, 1998. Nr. 9.

Kategorijos
2021

Upava karvelėlis | M. Šakalytė

Upava karvelėlis | M. Šakalytė

Klipą kūrė: Milda Šakalytė (14 m.), VGTU inžinerijos licėjus.

Garso takelis: „Upava karvelėlis“. Pat. Emilija Kuzavinienė-Zaukaitė, 68 m., Juodšilių k., Vilniaus raj. (iš Rūmiškių vnk., Obelių vls., Rokiškio apskr.), Edita Meškuotienė-Kuzavinytė, 35 m., Žilvinas Meškuotis, 9 m., abu iš Vilniaus m. Užr. 1971 m. Lietuvių liaudies dainų antologija. 3-iasis papildytas leidimas. Su CD. Sud ir par. G. Četkauskaitė. Vilnius: Lietuvos muzikos ir teatro akademija, 2007. P. 56-57, nr. 22 (1CD 22).

Milda apie savo kūrinį: šiuo vaizdo klipu siekiau pabrėžti senųjų papročių ir tradicijų išsaugojimo bei kultūros tobulėjimo ir vystimosi suderinimo svarbą. Mano nuomone mes negalime išmokti ko nors naujo, jei neprisimename savo praeities ir iš jos nesimokome, todėl ją būtina išsaugoti ir prisiminti kai iškyla sunkumų.

Kategorijos
2021

Bartninko polka | L. Tijūnaitė, M. Banevič, D. Pelakauskaitė

Bartninko polka | L. Tijūnaitė, M. Banevič, D. Pelakauskaitė

Klipą kūrė: Lėja Tijūnaitė, Mirėja Banevič, Domilė Pelakauskaitė (8 klasė) VGTU inžinerijos licėjus.

Garso takelis: „Bartninko polka“. Pat. A. Žaliaduonis, Lazdijų raj. Lietuvių tradicinė muzika. Smuikas. Vilnius: Tautos Namų Santara: Vilniaus plokštelių studija, 1998. Nr. 9.

Kategorijos
2021

Skambalų polka | M. Šatkauskas, M. Paškonis

Skambalų polka | M. Šatkauskas, M. Paškonis

Klipą kūrė: Mantas Šatkauskas, Mantas Paškonis (15 m.), VGTU inžinerijos licėjus.

Garso takelis: „Skambalų polka“. Pat. Luokės etnografinis ansamblis, Luokė, Telšių raj. Vinilo plokštelė „Patalkių vakaronė. Luokės etnografinis ansamblis“. Vilnius: Vilniaus plokštelių studija, 1987; Ryga: Rygos plokštelių fabrikas „Melodija“. Nr. 13.