Etno erdvės

Antrą kartą Lietuvoje organizuojami tradicinio dainavimo kursai kviečia dalyvius mokytis autentiškų dainavimo tradicijų: nuo dainavimo manieros, laisvo balso formavimo iki apeiginių ir lyrinių dainų.

Dalyviai turės galimybę klausyti paskaitų, taip pat dalyvauti vakarinėse programose. Kursų programa susideda iš praktinių dainavimo užsiėmimų, paskaitų ir kūrybinių dirbtuvių. Kursų metu dalyviai kiekvieną dieną dalyvaus 3-4 valandų trukmės pasirinktos grupės dainavimo užsiėmimuose, kuriuose tobulins tam tikros dainavimo tradicijos įgūdžius. Kūrybinių užsiėmimų metu dalyviai turės galimybę susipažinti ir su kitomis dainavimo tradicijomis, mokytis tradicinių šokių, išbandyti amatus.

Traditional singing courses organised in Lithuania for the second time invites to learn about authentic singing traditions: from singing manner, free voice formation to concrete styles, rite and lyric songs. 

Participants will have an opportunity to listen to lectures as well as be part of the evening programs. Course program is comprised of practical singing sessions, lectures and workshops. During the course, everyday participants will work for 3–4 hours within a selected singing group and will improve their particular singing tradition skills. During the workshops Traditional singing course participants will have a chance to acquaint with other singing traditions, learn traditional dances, try out various old crafts.