Etno erdvės

Išlaidžiu ožkų | K. Klybaitė

Klipą kūrė: Kotryna Klybaitė (14 m.), Vilniaus M. Mažvydo progimnazija.

Garso takelis: „Išlaidžiu ožkų“. Pat. Veda Paulina Meilienė- Jurkšaitė, 56 m.; taria Monika GleiznienėNavikaitė, 80 m., Elena Lisonkienė-Navikaitė, 53 m., Ona Navikienė- Gleiznytė, 43 m., visos iš Minykių k., Šešuolių apyl., Ukmergės raj. Užr. 1976 m. Lietuvių liaudies muzika II. Aukštaičių dainos. Šiaurės Rytų Lietuva. Sud. ir par. G. Četkauskaitė. Vilnius: Lietuvos muzikos akademijos Muzikologijos instituto Etnomuzikologijos skyrius, 1998. P. 199-201, nr. 77 (2CD 13).