Kategorijos
2022

Menu pavasarį | A. Ališauskaitė, V. Dambrauskaitė, G. Radzevičiūtė, U. Chadzevičius, M. Chadzevičius

Menu pavasarį | A. Ališauskaitė, V. Dambrauskaitė, G. Radzevičiūtė, U. Chadzevičius, M. Chadzevičius

Klipą kūrė: Adelė Ališauskaitė, Viltė Dambrauskaitė, Grytė Radzevičiūtė, Ugnius Chadzevičius, Marius Chadzevičius, VGTU inžinerijos licėjus, mokytoja Goda Kovalenkienė. 5-8 klasių amžiaus grupė.

Garso takelis: „Menu pavasarį neramų“. Pat. Algirdas Jonas Kujalis, 71 m., Jogvilų k., Lyduokių apyl., Ukmergės raj. Užr. 1999 m. Lietuvių liaudies dainynas XXI. Karinės istorinės dainos 6. Partizanų dainos. Parengė K. Aleksynas. Vilnius: lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2009. P. 76-77, nr. 18 (2).

Kategorijos
2022

Aina sūnus iš vainelės | G. Aldonytė, B. Anilionytė, D. Kravčenkaitė, M. Vinčaitė

Aina sūnus iš vainelės | G. Aldonytė, B. Anilionytė, D. Kravčenkaitė, M. Vinčaitė

Klipą kūrė: Gabrielė Aldonytė, Beatričė Anilionytė, Dorotėja Kravčenkaitė, Mėja Vinčaitė, VGTU inžinerijos licėjus, mokytoja Goda Kovalenkienė. 5-8 klasių amžiaus grupė.

Garso takelis: „Aina sūnus iš vainelės“. Pat. Elžbieta Kajetienė-Zdanavičiūtė, g. 1916 m., Ryžiškių k., Ignalinos raj. Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Mokslo centro Etnomuzikologijos skyriaus Muzikinio folkloro archyvas. KLF_3928_016.

Kategorijos
2022

Augo sodi klevelis | V. Burnov

Augo sodi klevelis | V. Burnov

Klipą kūrė: Valentas Burnov, mokytoja Daiva Leliukienė. 9-12 klasių amžiaus grupė.

Garso takelis: „Augo sodi klevelis“. Pat. Petras Zalanskas, g. 1900 m., Mardasavo k., Varėnos raj. Čiulba ulba sakalas (CD). Sud. Birutė Zalanskaitė ir Marija Liugienė. Vilnius: Vilniaus etninės kultūros centras, 2008. Nr. 9.

Kategorijos
2022

Aušta aušrelė, šviesi pazarėlė | T. Žilinskas, U. Kriščiūnas, M. Matvejevas, Ą. Tamašauskas

Aušta aušrelė, šviesi pazarėlė | T. Žilinskas, U. Kriščiūnas, M. Matvejevas, Ą. Tamašauskas

Klipą kūrė: Tomas Žilinskas, Ugnius Kriščiūnas, Martynas Matvejevas, Ąžuolas Tamašauskas, Klaipėdos Vydūno gimnazija, mokytoja Indrė Kastravickienė. 9-12 klasių amžiaus grupė.

Garso takelis: „Aušta aušrelė, šviesi pazarėlė“. Pat. Elena Morkevičienė-Kuraitytė, 55 m., Bronė Špakauskienė-Kuraitytė, 60 m., Salomėja Vasilienė-Kuraitytė, 64 m., Rygiškių k., Magdalena Rudaitienė-Endziulaitytė, 60 m., Urvinių k., Šakių raj. Užr. 1976 m. Lietuvių liaudies muzika III. Suvalkiečių dainos. Pietvakarių Lietuva. Sud. ir par. G.Četkauskaitė. Vilnius: Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Muzikologijos instituto Etnomuzikologijos skyrius, 2002. P. 143-144, nr. 83 (34).

Kategorijos
2022

Vaikštinėjo povelė po dvarų | L. Rudnickaitė

Vaikštinėjo povelė po dvarų | L. Rudnickaitė

Klipą kūrė: Liepa Rudnickaitė, Vilniaus humanistinė mokykla, mokytoja Karolina Petraitytė, Živilė Virganavičienė.

Garso takelis: „Vaikštinėjo povelė po dvarų“. Pat. Silvestras Masalskas, g. 1916 m. Kaniūkų k., Varėnos raj. Lituanie. Le pays des chansons (CD). Paris: KAT, 1997. Nr. 8.

Kategorijos
2022

Gili gili upelė, leliumai | P. Šlekys

Gili gili upelė, leliumai | P. Šlekys

Klipą kūrė: Paulius Šlekys, Alytaus Šaltinių progimnazija, mokytoja Vaida Jarusevičienė . 5-8 klasių amžiaus grupė.

Garso takelis: „Gili gili upelė, leliumai“. Pat. Ona Sorakienė-Grabauskaitė, g. 1886 m., Gudelių apyl., Lazdijų raj. Dainų karaliai ir karalienės: Ona Sorakienė. Sud. Varsa Zakarienė. Vilnius: Lietuvos muzikos ir teatro akademija, 2007. P. 8, nr. 2 (2).

Kategorijos
2022

Kepė boba bundelas | A. Petraitis, A. Kalambetas

Kepė boba bundelas | A. Petraitis, A. Kalambetas

Klipą kūrė: Adomas Petraitis, Aurimas Kalambetas, Vilniaus humanistinė mokykla, mokytojos Karolina Petraitytė, Živilė Virganavičienė. 5-8 klasių amžiaus grupė.

Garso takelis: „Kepė boba bundelas“. Pat. Ona Žvironienė, 70 m., Vyžuonų vnk., Utenos raj. Užr. 1976 m. Vaikų dainos. Sud. Živilė Ramoškaitė. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2007. P. 227-228, nr. 171 (62).

Kategorijos
2022

Polka linksmuolė | J. Kalinauskas

Polka linksmuolė | J. Kalinauskas

Klipą kūrė: Jonas Kalinauskas, Vidugirių pagrindinė mokykla lietuvių mokomąja kalba, mokytoja Irena Kalinauskienė. 5-8 klasių amžiaus grupė.

Garso takelis: „Polka linksmuolė“. Pat. J. Stankevičius, Rudilų k., Kupiškio raj. Vinilo plokštelė „Ant marių krantelio“ Vilnius, 1987. Nr. A pusė, 11.

Kategorijos
2022

Augo sodi klevelis | J. Buta, J. Dargevičius

Augo sodi klevelis | J. Buta, J. Dargevičius

Klipą kūrė: Jokūbas Buta, Jokūbas Dargevičius, Klaipėdos Vydūno gimnazija, mokytoja Indrė Kastravickienė. 5-8 klasių amžiaus grupė.

Garso takelis: „Augo sodi klevelis“. Pat. Petras Zalanskas, g. 1900 m., Mardasavo k., Varėnos raj. Čiulba ulba sakalas (CD). Sud. Birutė Zalanskaitė ir Marija Liugienė. Vilnius: Vilniaus etninės kultūros centras, 2008. Nr. 9.

Kategorijos
2022

Oi, žuvėdra, žuvėdreli | I. Šmaižytė, J. Tomkevičius, F. Žurauskaitė

Oi, žuvėdra, žuvėdreli | I. Šmaižytė, J. Tomkevičius, F. Žurauskaitė

Klipą kūrė: Ieva Šmaižytė, Jonas Tomkevičius, Fausta Žurauskaitė, Klaipėdos Vydūno gimnazija, mokytoja Indrė Kastravickienė. 9-12 klasių amžiaus grupė.

Garso takelis: „Oi, žuvėdra, žuvėdreli“. Pat. Erčius Jurgenaitis, g. 1899 m., Rusnė, Šilutės raj. Klaipėdos krašto dainos ir muzika: 1935-2000 metų įrašai. Sud. A. Nakienė, L. Petrošienė, G. Kirdienė. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2017. P. 87-87, nr. 20 (20).