Kategorijos
2023

Oi giria giria | Gabrielė Dapkutė

Oi giria giria | Gabrielė Dapkutė

Klipą kūrė: Gabrielė Dapkutė, Vilniaus chorinio dainavimo mokyklsa ,„Liepaitės“, mokytoja Vilma Vilūnaitė. 5-8 klasių amžiaus grupė.

Garso takelis: „Oi giria giria“. Pat. Vincas Jurčikonis, 75 m., Babrų k., Lazdijų raj. Lietuvių liaudies dainų antologija. 3-iasis papildytas leidimas. Su CD. Sud ir par. G. Četkauskaitė. Vilnius: Lietuvos muzikos ir teatro akademija, 2007. P. 100. Nr. 59(24).

Kategorijos
2023

Išleistuvių maršas | Emilija Brazauskaitė, Adelė Fijalkauskaitė

Išleistuvių maršas | Emilija Brazauskaitė, Adelė Fijalkauskaitė

Klipą kūrė: Emilija Brazauskaitė, Adelė Fijalkauskaitė, Vilniaus chorinio dainavimo mokykla ,,Liepaitės“s“, mokytoja Vilma Vilūnaitė. 5-8 klasių amžiaus grupė.

Garso takelis: „Išleistuvių maršas“. Pat. Kazimieras Streikus, Utenos raj. Tradicinė Rytų aukštaičių vestuvių muzika. Sud. ir par. Gaila Kirdienė. Vilnius: Kronta, 2009. Nr. 15.

Kategorijos
2023

Oi, an kalno | Tūla Vilnė Michelkevičiūtė

Oi, an kalno | Tūla Vilnė Michelkevičiūtė

Klipą kūrė: Tūla Vilnė Michelkevičiūtė, Vilniaus chorinio dainavimo mokykla ,,Liepaitės“, mokytoja Vilma Vilūnaitė. 5-8 klasių amžiaus grupė.

Garso takelis: „Oi, an kalno“. Pat. Mikas Matkevičius, g. 1897 m., Pamerkių k., Varėnos raj. Dainų karaliai ir karalienės: Mikas Matkevičius. Par. Virginija Baranauskienė, Lietuvos muzikos ir teatro akademija (CD). Nr. 18.

Kategorijos
2023

Vilniuj buvo žalias bromas | Meda Karpauskė, Jelizaveta Klimovskaja, Auksė Mensonaitė, Kotryna Bažanovaitė

Vilniuj buvo žalias bromas | Meda Karpauskė, Jelizaveta Klimovskaja, Auksė Mensonaitė, Kotryna Bažanovaitė

Klipą kūrė: Meda Karpauskė, Jelizaveta Klimovskaja, Auksė Mensonaitė, Kotryna Bažanovaitė, Vilniaus chorinio dainavimo mokyklsa ,,Liepaitės“, mokytoja Vilma Vilūnaitė. 5-8 klasių amžiaus grupė.

Garso takelis: „Vilniuj buvo žalias bromas“. Pat. Stefa Rutkauskienė Grinytė. Užr. 1969 m. Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Mokslo centro Etnomuzikologijos skyriaus Muzikinio folkloro archyvas. KF_5527_021

Kategorijos
2023

Aš pasėjau du liniuku | Elena Silkauskaitė

Aš pasėjau du liniuku | Elena Silkauskaitė

Klipą kūrė: Elena Silkauskaitė, Klaipėdos Eduardo Balsio menų gimnazija, mokytoja Loreta Dargužienė. 5-8 klasių amžiaus grupė.

Garso takelis: „Aš pasėjo du liniuku“. Pat. Mykolas Davidavičius, g. 1924 m., Beržos k., Petras Pilka, g. 1925 m., Puščios k., Juozas Stunžėnas, g. 1934 m., Grybakalnio k., visi iš Ukmergės apskr. Ukmergės krašto muzikantai. Ir ko man liūdėti…(CD). Ukmergės kultūros centras, 2006. Nr, 14.

Kategorijos
2023

Sutamo tamo tumsi naktala | Mangirdas Norvilas

Sutamo tamo tumsi naktala | Mangirdas Norvilas

Klipą kūrė: Mangirdas Norvilas, Vilniaus „Ąžuolyno“ progimnazija, mokytojas Ričardas Rickevičius. 5-8 klasių amžiaus grupė.

Garso takelis: „Sutamo tamo tumsi naktala“. Pat. Veda Vladas Starkus, 69 m., Kupiškio m., taria Bronius Starkus 61 m., Leonas Mališauskas, 69 m., Jonas Maslionis, 77 m., visi iš Puponių k., Aukštupėnų apyl., Kupiškio raj. Užr. 1978 m. Lietuvių liaudies muzika II. Aukštaičių dainos. Šiaurės Rytų Lietuva. Sud. ir par. G. Četkauskaitė. Vilnius: Lietuvos muzikos akademijos Muzikologijos instituto Etnomuzikologijos skyrius, 1998. P. 138-139, nr. 45.

Kategorijos
2023

Oi žiba žiburėlis | Lėja Čeliauskaitė, Justas Sičiūnas, Saulė Jušaitė, Gailė Mikužytė, Milda Lukšytė

Oi žiba žiburėlis | Lėja Čeliauskaitė, Justas Sičiūnas, Saulė Jušaitė, Gailė Mikužytė, Milda Lukšytė

Klipą kūrė: Lėja Čeliauskaitė, Justas Sičiūnas, Saulė Jušaitė, Gailė Mikužytė, Milda Lukšytė, Gargždų „Kranto“ progimnazija, mokytoja Vitalija Valaikė. 5-8 klasių amžiaus grupė.

Garso takelis: „Oi žiba žiburėlis“. Pat. S. Jadzevičienė, A. Urbanavičienė, A, Laurinavičienė, A. Jakovleva, A. Saukienė, Gėliūnai, Gervėčių apyl., Baltarusija. Užr. 2008 m. Tradicinė Gervėčių krašto vestuvių muzika (CD). JUOSTA RECORDS, 2010. Nr. 22.

Kategorijos
2023

Atvažiavo piršlys, leliumai | Ieva Bulotaitė, Matas Akstinas, Akvilė Girdžiušaitė, Danielė Cvilikaitė, Monika Gajauskaitė

Atvažiavo piršlys, leliumai | Ieva Bulotaitė, Matas Akstinas, Akvilė Girdžiušaitė, Danielė Cvilikaitė, Monika Gajauskaitė

Klipą kūrė: Ieva Bulotaitė, Matas Akstinas, Akvilė Girdžiušaitė, Danielė Cvilikaitė, Monika Gajauskaitė., Vilniaus Abraomo Kulviečio klasikinė gimnazija, mokytoja Rūta Ratkevičienė. 5-8 klasių amžiaus grupė.

Garso takelis: „Atvažiavo piršlys, leliumai“. Pat. Aldona Gadišauskienė-Sidabraitė, 56 m., iš Pilviškių mstl., Vilkaviškio raj. Užr. 1984 m. Lietuvių liaudies muzika III. Suvalkiečių dainos. Pietvakarių Lietuva. Sud. ir par. G.Četkauskaitė. Vilnius: Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Muzikologijos instituto Etnomuzikologijos skyrius, 2002. P. 95, nr. 46.

Kategorijos
2023

Išleistuvių maršas | Vanesa Fic-Marozaitė

Išleistuvių maršas | Vanesa Fic-Marozaitė

Klipą kūrė: Vanesa Fic-Marozaitė, Klaipėdos Eduardo Balsio menų gimnazija, mokytoja Loreta Dargužienė. 5-8 klasių amžiaus grupė.

Garso takelis: „Išleistuvių maršas“. Pat. Kazimieras Streikus, Utenos raj. Tradicinė Rytų aukštaičių vestuvių muzika. Sud. ir par. Gaila Kirdienė. Vilnius: Kronta, 2009. Nr. 15.

Kategorijos
2023

Kalėdų rytų rožė pražydo | Tija Kairytė, Urtė Markuščenko, Megė Samoškaitė, Lukas Gogelis, Denas Krečius, Deividas Damulevičius

Kalėdų rytų rožė pražydo | Tija Kairytė, Urtė Markuščenko, Megė Samoškaitė, Lukas Gogelis, Denas Krečius, Deividas Damulevičius

Klipą kūrė: Tija Kairytė, Urtė Markuščenko, Megė Samoškaitė, Lukas Gogelis, Denas Krečius, Deividas Damulevičius, Neringos gimnazija, mokytojos Audronė Buržinskienė, Vilma Maksevičienė. 5-8 klasių amžiaus grupė.

Garso takelis: „Kalėdų rytų rožė pražydo“. Pat. Lieponių k. etnografinis ansamblis, Lieponių k., Trakų raj. Lietuvių tradicinė muzika: Dzūkija (Pietų dzūkų dainos). Tautos namų santara. Nr. 7.