Etno erdvės

Sutamo tamo tumsi naktala | Mangirdas Norvilas

Klipą kūrė: Mangirdas Norvilas, Vilniaus „Ąžuolyno“ progimnazija, mokytojas Ričardas Rickevičius. 5-8 klasių amžiaus grupė.

Garso takelis: „Sutamo tamo tumsi naktala“. Pat. Veda Vladas Starkus, 69 m., Kupiškio m., taria Bronius Starkus 61 m., Leonas Mališauskas, 69 m., Jonas Maslionis, 77 m., visi iš Puponių k., Aukštupėnų apyl., Kupiškio raj. Užr. 1978 m. Lietuvių liaudies muzika II. Aukštaičių dainos. Šiaurės Rytų Lietuva. Sud. ir par. G. Četkauskaitė. Vilnius: Lietuvos muzikos akademijos Muzikologijos instituto Etnomuzikologijos skyrius, 1998. P. 138-139, nr. 45.