Etno erdvės

Vai, tu kuosela | T. Vitkauskaitė, R. Vareikytė

Klipą kūrė: Toma Vitkauskaitė, Rasa Vareikytė (13 m.), Vilniaus M. Mažvydo progimnazija.

Garso takelis: „Vai, tu kuosela“. Pat. Ona Liolienė-Grigaitė, 54 m., Marcinkonių k., Varėnos raj. Užr. 1976 m. Lietuvių liaudies dainynas. Kalendorinių apeigų dainos: Advento-Kalėdų dainos, XX tomas, 1 dalis. Par. J. Ūsaitytė, melodijas par. A. Žičkienė. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2007. P. 178-179, nr. 79 (1CD 15).