Etno erdvės

Kadrilius | Emilija Kimbaraitė

Klipą kūrė: Emilija Kimbaraitė, Vilniaus „Ąžuolyno“ progimnazija. 5-8 klasių amžiaus grupė.

Garso takelis: „Kadrilius 6 punktų“. Pat. Antanas Ernistas, g. 1904 m., Padubysio vlsč., Šiaulių apskr. Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Mokslo centro Etnomuzikologijos skyriaus Muzikinio folkloro archyvas. KLF_676_019