Etno erdvės

Velnias darbo neturėjo | S. Ramanauskaitė

Klipą kūrė: Salomėja Ramanauskaitė, Vilniaus humanistinė mokykla, mokytojos Karolina Petraitytė, Živilė Virganavičienė. 5-8 klasių amžiaus grupė.

Garso takelis: „Velnias darbo neturėjo – muzikontų išperėjo“. Pat. Juzė Voldemarienė-Gruzdytė, 52 m., Dysnos k., Ignalinos raj. Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Mokslo centro Etnomuzikologijos skyriaus Muzikinio folkloro archyvas. KLF_3919_012.